vilken typ av bränsle som ska användas i go kart motor

De flesta av de go kart motorer köras på bensin, det viktigaste bränslet som används för Go Kart, oavsett om det är två slag eller 4-takts motor. Bensin är i grunden en kombination av olika kolvätevätskor med små mängder tillsatser för att modifiera egenskaperna. Dessa egenskaper påverkar kostnaden och motorns prestanda i en eller annat sätt.

Det finns olika kritiska egenskaper hos bränslet som skall beaktas när man väljer ett bränsle. Alla dessa egenskaper påverkar motorns funktion i ett eller annat sätt. Volatilitet bestämmer finfördelning av bränslet, Ångbildningsvärme den temperatur vid vilken bränslet kan förvandlas till ånga, och så vidare. Alla dessa egenskaper är behov största möjliga hänsyn vid valet av bränsle. När alla dessa inte bestäms, det finns möjligheter att gifter som genereras av motorerna. Dessa egenskaper hos bränslet kan testas på olika laboratorietester samt lite bränsle testare. Digatron bränsle indikator utför två elektriska tester som är dielektricitetskonstant och likström ledningsförmåga för preliminär screening av bränslen. Detta bränsle indikator testar tillsatsämnen förekommer i bränslet.

Vad du behöver

Instrumentet behöver vara påslagen 15 minuter före initiering av testproceduren. Detta gör att de inre komponenterna i instrumentet för att stabilisera sig på sin normala arbetstemperatur.

Steg 1 – Framställning

Nästa fästa instrumentet till en sensor och sätta sensorn i Cyclo-hexan bas. Instrumentet måste justeras på ett sådant sätt att läsa -075. Detta görs för att möjliggöra mindre variationer kan förekomma under produktion bensin av olika tillverkare. Innan du justerar behandlingen i cyklohexan eller bränsleprover, måste du också se till att luftbubblor i bränslet helt har avlägsnats. Luft i bränslet kan ge felaktiga värden.

Steg 2 – Fäst Sensorer

Kontrollera temperaturen av bränslet som testas, är det viktigt att temperaturen hos bränslet som testas och den för Cyklohexan är inom 5 grader från varandra. Högre temperatur av bränsle som testas ger resultat mer positivt än det borde. Nu drar tillräckligt prov av bränslet som skall testas i en lämplig behållare och sänk ned sensorn i det. Provmängden dras tillbaka bör vara sådan att sensorn kan vara helt nedsänkta i den. Notera avläsningen som visas av instrumentet. En noll eller negativ läsning på sensorn indikerar att bränslet är lagligt. En positiv läsning indikerar att bränslet innehåller olaglig tillsats. Bränslen med olagliga tillsatser kan skada din motor.

Steg 3 – Testa Bränsle

När du har valt rätt typ av bränsle kontrollera motortyp och egenskaper och den typ av bränsle din Gokart motorn kräver.

Det är alltid rekommenderas att få din Go Kart bränsle från en känd bränsle återförsäljare. Detta kommer att hjälpa dig att behålla din go kart prestanda i ett hälsosamt tillstånd och även undvika de risker som uppstår genom att använda bränslen med olagliga tillsatser.