vilken storlek din svarv spindelnos bör vara

Svarvspindelnosen är hur man samverka med svarv. Det används för att hålla arbete och hur svarven kraft utnyttjas. Du bör ha en uppsättning av tillbehör såsom drivcentrum och chuckar etc. för att passa på spindelnosen, annars svarven är till någon nytta. Spindeln är vanligtvis bearbetas med en Morse kona i hålet och denna avsmalning kommer att variera beroende på storleken av svarv som används. Spindeln kan acceptera olika näsa typer, brotschar, hylsor, chuckar och centra. Häften, drivplattor och chuckar kan klämmas eller skruvas på spindeln näsan.

Beroende på storleken av svarven och spindellåsningsmekanism (Morsekona eller skruv), kan selekteras spindelnosen. Trä svarv brukar använda Morse Taper. Det finns åtta storlekar i serien och trä svarvar använder No.1, No.2, No.3, med nr 2 mäter knappt 3/4 tum är den vanligaste.

Steg 1 – Bestäm vilken typ

Spindel näsor på trä svarvar har skruvgängor. Även om 12 trådar betraktas som standard, är följande mest använda.

Steg 2 – skruvgängor