varför din foundation behöver en avrinning avlopp

När man bygger en grund för ditt nya hem, är det viktigt att du installerar en avrinning avlopp, särskilt om du bor i ett område med en hög vattennivå, snö avrinning, eller fukt expanderande jord.

Om både hem och dess fundament byggs i områden med jord som sväller när det kommer i kontakt med vatten, såsom bentonit mark, vatten uppbyggd mot din foundation kan resultera i allvarlig sprickbildning och strukturella skador.

Fukt Expanderande Soil

Vissa växter, träd och gräsmatta gräs kan inte frodas i jorden där det finns fukt. Stiftelser byggda utan avrinning avlopp kan skapa samla vatten som kommer att döda landskaps buskage.

pooling vatten

Vatten uppbyggd längs grundmurar så småningom kommer att finna sin väg in i ditt hem eller källare i områden där din grundmur sömmar eller sprickor läcka. Vatten kommer sedan köra in din källare och bilda pooler på källargolv.

Läckande Foundation Walls

Mögel och mögel växer i fuktiga områden och kan växa på ytterväggar där vatten samlas mot underlaget. Dessa formar kan också växa i hemmet där vattnet inte dräneras bort från ytterväggar. Mögel producerar fukt kan växa på dina väggar, mellan stiftelsen och väggbeklädnader.

Formar och Mögel