vad man ska tänka på när man köper spackling förening

Spackling förening är en integrerad del av en renovering eller ombyggnadsprojekt. Du kommer att använda spackling förening för en mängd olika applikationer såsom att fylla sprickor, lappa hål och utjämning fördjupningar. Det finns flera typer av spackling förening som du kan köpa, men det är viktigt att använda den rätta. Läs vidare för att lära dig vad du bör tänka på när man köper en spackling förening.

Det finns två typer av spackling förening: pulver och färdiga. Hur du ska använda spackling föreningen direkt påverka vilken av dessa typer du vill använda. Pulveriserad spackling förening har som skall blandas med vatten tills den når rätt densitet. Färdiga förening, om inte förvaras på rätt sätt, kommer att torka ut snabbt, medan det här problemet inte finns med den pulveriserade stype. Pulveriserad spackling förening gör att du kan använda så mycket eller så lite som du behöver på efterfrågan.

Typer av Spackling Förening

Projektet du arbetar på kommer också att påverka vilken typ av spackling förening du behöver. Om jobbet är så enkelt som att lappa några små hål, som omfattar spikar eller mindre sprickor sedan färdiga spackling förening i ett litet rör kommer att vara mer än tillräckligt för jobbet. Om du använder spackling förening för att täta gips, gör hela plåster eller göra hela väggar då en pulveriserad spackling förening kommer sannolikt att behövas. anser också om projektet är kort eller lång sikt.

Syfte

Det finns en liten inlärningskurva vid användning av en spackling förening. Att ha en stabil område att fortsätta reparationer, du måste se till att föreningen är torr. Torktider varierar beroende på märke du köper. Läs instruktionerna på förpackningen innan du köper.

Torktid och reaktions

Det kommer att bli svårt att urskilja om vissa föreningar är torr eller inte. En av de bästa slag att köpa är föreningarna som ändrar färg när de torkar. Spackling förening typiskt gå på vitt men förblir vit. Andra spackling föreningar kommer att gå på rosor men byt till vit när de torkar. Denna typ av förening är perfekt för att fylla stora hål och sprickor.

Kosta

Använd alltid torktiden som tillhandahålls av tillverkaren och vara säker på att det passar inom din tidslinje. Om du väljer att rusa ett jobb genom att måla över eller behandla spackling förening som inte är helt torr du kommer att avveckla med en smula förening.

Spackle är faktiskt ett varumärke utan används för att beskriva alla fyllmedel som används i byggandet. Du kommer att hitta många olika typer av fyll när du går och handlar. Vissa kommer att vara själva varumärket medan andra inte kommer att bli. Dessa fyll föreningar all arbete på samma sätt, men de val som skapar ett priskrig som du kan dra nytta av. Att köpa i bulk, om det är motiverat, kan du spara en hel del pengar. Om du inte planerar att göra några andra jobb med hjälp av en spackling förening och jobbet är liten då ett rör av förening är tillräckligt.