vad är en rökröret värmeväxlare?

En rökröret är en funktion partisan för skorstenar som det är konstruerat i en skorsten med hjälp av brandsäkra material med det huvudsakliga syftet med att bära bort brännbara gaser som förekommer inom hem värmeanläggningar som ugnar eller eldstäder. Rökrör bli av med dessa gaser genom att avge dem till atmosfären för att begränsa eller i sin helhet, förhindra föroreningar inomhus från dessa gaser som annars skulle vara en hälso- och brandrisk.

Av metall, rökrör är brandsäkra och är ibland, berikade med ytterligare material för att befästa sina isolerande egenskaper. Området där en installerar en rökröret bör också isoleras som en förebyggande åtgärd.

brand~~POS=TRUNC

Eftersom rökkanaler urskillningslöst släpper dessa gaser, de också göra samma sak med den värme som skapas av värmekällan nedan. Värmeväxlare installera inom ett rökrör för att hämta en procentandel av det värme som förloras genom röret. De är också kallas värmebarriärer och är ofta belägna där rökröret går genom en vägg, tak eller taket av byggnaden i fråga.

Värmeväxlare

De är gjorda av dubbla lager stål, vilket gör dem en lång livslängd, och även om dyra, välja rätt värmeväxlarna är skillnaden mellan spara pengar på bränsle. Termostatstyrd fläktdriven värmeväxlare är den vanligaste typen av värmeväxlare där ute.