trä furring remsor 1 – introduktion

Tak används inte bara för att försköna ett rum utan även för att täcka upp några av dess nyttofunktioner. De gömmer utformningen av golvet eller taket ovanför, VVS rör, rörledningar, elektrisk tråd, isolering, och så vidare.

Undertak (de som hängs ett visst avstånd från takbjälkar) fungerar mycket bra för detta, eftersom de skapar en hålighet som ger tillgång till ledningar eller ductwok i fall de behöver reparationer. Här är hur man installerar ett undertak eller göra mindre reparationer till den du redan har.

Innan du börjar – Säkerhet

Alltid förstå, utveckla och följa riktiga säkerhetspraxis. Dessa inkluderar bär lämplig skyddsutrustning, såsom en ansiktsmask och skyddsglasögon. När du använder elverktyg, hålla bladet skarpa och sladden ur vägen för att undvika olyckor.

användbara termer

Aldrig komma på en trappstege om benen är helt öppna och spridningsstänger är låsta på plats. När du är på det, inte klättra högre än det andra steget från toppen. När stärkande en förlängning stege mot väggen, är ett säkert avstånd mellan fötterna och väggen fjärdedel höjden på stegen. Använd inte en aluminiumstege vid arbete i närheten av elledningar. Överväg att använda byggnadsställningar i stället.