när man använder en ångspärr under Gips installation

Gipsväggar är ofta förstärkt med ångspärrar för att göra dem mer hållbara. Emellertid är närvaron av ångspärrar bland gipsväggar inte en praxis. Många av de samtida bostäder utrymmen även byggas utan dem. Vidare ångspärr inte rekommenderas för alla typer av innerväggar. Villaägare bör utrustas med grunderna i ångspärr och att erkänna behovet av att installera dem.

Gips hänvisar till en av de flesta konventionella byggmaterial där gips påverkas inom lager av glasfiber eller papper mattor. Gipsväggar används vanligen i en husets innerväggar. Gipsväggar andas en mjukare, mer färdiga utseende än andra väggar. Men precis som alla andra väggen i huset, är en gipsvägg mottaglig för skador orsakade av frågor som fukt läckage.

Gips & ångspärr Basics

En ångspärr är i huvudsak hänför sig till varje byggnadsmaterial som används för att skapa ett motstånd mot passage av vattenånga och fukt inom gipsväggar. Ångspärrar installeras ofta i form av ark plast eller foliearket. Samtida landscapers använder också ångspärrsegenskaper målarfärg och beläggningar vid tidpunkten av gipskartong reparationer. Ångspärrar är också kallas ånga retarder.

Uppgift om Fuktskador

Husägare bör överväga ångspärr under gips installationen när det finns

Uppgift om Vapor-inducerad skada: Wall Skador utan Spårbar Källa

Om någon av de inre väggarna har en historia av fukt läckage, med hjälp av ångspärrar allvarligt rekommenderas. Om någon av väggarna är benägna att få missfärgad ganska snabbt eller att utveckla en störd textur även efter periodiska reparationer, är fuktrelaterade problem anges. Typiska tecken på fukt läckage inom gips ingår skrynkling av tapet eller bubbla som fläckar längs den målade ytan.

Uppgift om mögel / mögel problem

Om husägare inte är bekant med den typ av väggar i ett nytt bostadsområde utrymme, kan samma frågade om från grannarna. Detta beror på att många gånger bostäder väggar blir mottagliga för fukt läckage på grund av typiska väder- och markförhållanden i en region. Detta inkluderar ihållande fuktighet eller förekomsten av alltför vått trädgårdsjord.

De flesta husägare tror att en VVS-fråga eller fukt läckage från källaren skadar deras gipsväggar. Emellertid gipsväggar är känsliga för en annan form av skada, dvs som induceras av vattenånga och inte direkt läckage.

Fukt sipprar inom ett hus genom två mekanismer-direkt diffusion som är lätt spåras i form av våta fläckar på väggarna och genom luften i form av vattenånga. Ångan inte syns och den kondenseras mot ytan av de gipsväggar på grund av temperaturskillnader, vilket orsakar spårlöst fukt läckage.

Denna typ av problem är lätt utrotas genom att inducera en ångspärr. Den alternativa lösningen innefattar bättre ventilation, användning av luftfuktare och uppgradera isoleringsegenskaperna hos hus-var och en av dessa är dyrare än att installera en ångspärr.

Gipsväggar har en gips-tung kärna som gör dem mycket tålig. Men skapar pappersbaserade / påhittade omslag frågan om gjutning. Detta beror på att dessa skikt innehåller en stor mängd av cellulosa. Detta material är benägen att absorbera fukt med lätthet. Vidare är fuktig cellulosa extremt känslig för att utveckla mögel och mögel. Endera av dessa är en allvarlig hälsorisk och kan framkalla allvarliga andningsproblem bland hemmets åkande. Mögel fläckar ytan vanligtvis som små, svärtade punkter på väggen.