när du ska använda konkreta kärnborr

Betongkärn bitar används för att borra hål genom betong med hjälp av en kärnborr. Dessa är ihåliga cylindrar som är införlivade med fyrkantiga tänder längs dess nedre kant. Toppen är innesluten, vilken är förbunden med den gängade tappen på kärnborr. Eftersom kärnborr är större, måste du fästa borren till betongen som du ska borra. Medan borrningen pågår, sättes vatten till den bit manuellt med en spruta eller med en hand vattenpump som är ansluten till borren.

En kärnborr är en speciell typ av verktyg som används speciellt för betong som borrhammaren och borrhammare. Emellertid är en roterande hammare och hammarborr användas endast för borrning små hål genom betong. En kärnborr med konkreta borrkronor används för att göra större hål genom betong, såsom att installera en uteplats paraply permanent, för att sätta upp stolpar för ett klädstreck, eller för montering av ett avloppsrör. Se till att du följer tillverkarens rekommendationer när det gäller användningen av verktyget och betongborrkronan som du använder för projektet.

När du ska använda verktyget

När du borrar hål genom betong med borrkronor, är det viktigt att borren hållas så rakt som möjligt för att förhindra att bitar från att förstöras. Den förhindrar också hålet som du gör från att långsträckt. Ett sådant hål skulle behöva lappas och den resulterande yta skulle inte vara lika stark som fast betong. Detta skulle leda till fixturer eller ankare som du har installerat att lossna med tiden. Betongborrkronor kan bli matt snabb och kan förstöras från värmen och friktion som skapas av borrningsprocessen. Om du ska borra stora hål, kan du behöva använda diamantborrkronor som är speciellt konstruerade för att borra betong kärn hål. Det finns små storlek borrkronor som kan anslutas till en vanlig borrhammare eller hammarborr, men om du ska använda stora betongborrkronor, måste du använda en kärnborr.

Hur man borra ordentligt med betongkärna bitar

När man borrar hål med hjälp av konkreta kärnborrar, bör du alltid att bära skyddsglasögon eller glasögon. Detta är på grund av risken för betongfragment och damm slungas i ögonen. En krossade bit kommer också att orsaka en sådan fara och det kommer att kräva en medicinsk operation för att avlägsna sådana fragment. Om stora fragment drivs i ögonen, kan du förblindas permanent.

Säkert med verktyget

När du sätter konkreta borrkronor till en kärnborr, vrid borren medurs och dra åt för hand. När du börjar borra kommer lite låser sig på plats. rikta alltid borrkronan med placeringen av hålet. Du kan ha hjälp av en vän att hålla borren på plats. Märk monteringsområdet med en penna och ta din kärnborr till ett område som har utrymme att arbeta i.

Fästa betongkärnan Bits