med hjälp av grus i aquaponics system

Grus är viktigt för fisktankar när du använder en aquaponics systemet. Aquaponics är utformade för att hålla befruktning så naturligt som möjligt. För att uppnå detta, är fiskavfall bearbetas av bakterier. Grus hamnar nyttiga bakterier, vars roll är att hålla fiskarna friska, och att producera nitrater för optimal växtligheten. Grus bör vara lämplig storlek för den fisk som håller på att inrymt i tanken. Undvika grus med vassa kanter för att minska skador på fisk.

Bakterier bidrar till att fullborda den kvävecykeln, vilket behövs för robust växternas tillväxt. Grus hus två nyttiga typer av bakterier som samverkar för att producera nitrater för gödsling av växter. Fiskavfall bryts ned till ammoniak. Ammoniaken förbrukas av Nitrosomonas bakterier, som sedan omvandlar ammoniak till nitriter. Nitrit sedan konsumeras och omvandlas till nitrater av Nitrobacter bakterier.

Bakterier och Grus

När du väljer grus för ett aquaponics system, se till att gruset är säker att använda med fisk. Överväga storleken på grus, om den är för liten, kan fisken ingest det, miste det för livsmedel. Ärter grus kommer i varierande storlekar och är ett populärt val för fisk tankar. Skölj alltid grus noggrant innan du placerar i tankar. Inte för mycket som behövs, bör ett lager av ett par inches vara tillräcklig.

Grus för Aquaponics