kommer en palm växa i min klimat?

En av vanlig missuppfattning av palm är att de bara kan växa i tropiska områden. Det finns flera olika arter av palmträd som kan växa i de flesta klimat där människor lever och skapa trädgårdar.

Oavsett vilken zon du bor i, kommer du att kunna växa en art av palmträd. Det kanske inte är den faktiska syn du har i åtanke av de stora tropiska träd med kokosnötter hängande från dem, men de är olika typer av palm. Det finns arter som är härdiga nog att leva i temperaturer som når ned till ensiffriga tal.

Inte bara för tropikerna

Dvärgen socker palm är ett utmärkt val för en liten trädgård. Dessa träd växer typiskt till en höjd på endast 10 fot. De har silver-backed blad och är härdiga nog att tåla temperaturer i låga 20-talet och höga tonåringar.

Dvärg Sugar Palm

Den caryota är en typ av palm som kommer att växa upp till 20 till 30 fot. De växer bra i skuggan och bör förvaras i temperaturer över 40 grader. Frost är inte bra för detta träd och kan döda det mycket snabbt.

Caryota